Chương trình đào tạo lái xe ô tô


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HẠNG B2HẠNG C
LÝ THUYẾT 01 tháng01 tháng
1.Pháp luật GT đường bộ
2.Cấu tạo và sửa chữa thông thường
3.Nghiệp vụ vận tải
4.Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông
5.Kỹ thuật lái xe
1.Pháp luật GT đường bộ
2.Cấu tạo và sửa chữa thông thường
3.Nghiệp vụ vận tải
4.Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông
5.Kỹ thuật lái xe
KiỂM TRA LÝ THUYẾTKiểm tra kiến thức 5 môn lý thuyếtKiểm tra kiến thức 5 môn lý thuyết
THỰC HÀNH 02 tháng04    háng
1.Tập lái tại sân.
- Tập xe không nổ máy.
- Tập xe có nổ máy tại chổ
- Tập lái trong bãi phẳng.
- Tập tiến lùi chữ Chi.
1. Tập lái tại sân.
- Tập xe không nổ máy.
- Tập xe có nổ máy tại chổ
- Tập lái trong bãi phẳng.
- Tập tiến lùi chữ Chi.
2.Tập lái trên đường trường
- Tập lái xe trên đường trung du
- Tập lái xe trên đường phức tạp.
- Tập lái xe ban đêm, có tải.
- Tập lái xe số tự động.
2.Tập lái trên đường trường
- Tập lái xe trên đường trung du
- Tập lái xe trên đường phức tạp.
- Tập lái xe ban đêm, có tải.
3.Bài tập tổng hợp (10 bài hình).3. Bài tập tổng hợp (10 bài hình).
KiỂM TRA MÔN THỰC HÀNHKiểm tra 10 bài thi liên hoàn, bài tiến lùi
hình chữ chi và lái xe trên đường trường
Kiểm tra 10 bài thi liên hoàn, bài tiến lùi
hình chữ chi và lái xe trên đường trường
THI TỐT NGHIỆP
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm mày vi tính do máy chấm (26/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình, chữ Chi, đường trường do thầy giáo chấm.
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm mày vi tính do máy chấm (28/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình, chữ Chi, đường trường do thầy giáo chấm.
ÔN SÁT HẠCH03 ngày03 ngày
THI SÁT HẠCH THỬ01 buổi01 buổi
THI SÁT HẠCH
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm máy vi tính (26/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình trên sân cảm ứng do máy chấm, đường trường do sát hạch viên chấm.
Phần thi lý thuyết: trên phần mềm máy vi tính (28/30 câu thì đạt)
Phần thi thực hành: 10 bài hình trên sân cảm ứng do máy chấm, đường trường do sát hạch viên chấm.
Lưu ý:
-       Học viên phải vượt qua kỳ kiểm tra các môn lý thuyết mới bắt đầu học thực hành lái xe.
-       Tùy theo địa phương gần xa mà quá trình tập đường trường sẽ kết hợp với bài tập tổng hợp
-       Để đảm bảo đậu phần thực hành ở Thi sát hạch, học viên cần luyện tập 03 giờ liên tục ở sân Thi sát hạch và thi thử.

Previous
Next Post »